2022-12-07

Content T.1

Titulinis puslapis / Content page

Įžanga / Wstęp (PDF)
https://doi.org/10.53631/DIS/2004.1.15

Tomasz Gryglewicz
Ar Vilnius priklauso Vidurio Europai? / Czy Wilno leży w Europie Środkowej?

Andrzej Romanowski
Vilnietiškasis „modernizmo laukimas“ / Wileńskie „czekanie na modernizm“

Stefania Kozakowska-Krzystofowicz
Lenkų dailininkų draugijos „Sztuka“ paroda Vilniuje – naujo stiliaus dailės salonas / Wileńska wystawa towarzystwa artystów polskich „Sztuka“ salonem sztuki w nowym stylu

Laima Laučkaitė
„Ars“ parodos recepcija Vilniuje / Recepcja wystawy „Ars“ w Wilnie

Helmutas Šabasevičius
Ferdinandas Ruščicas ir XX a. pradžios Vilniaus teatro vizija / Ferdynand Ruszczyc i wizja teatru wileńskiego początku XX wieku

Aleksandra Giełdoń-Paszek
Ferdinandas Ruščicas – pedagogas ir Vilnijos peizažistas / Ferdynand Ruszczyc jako pedagog i pejzażysta Wileńszczyzny

Algė Andriulytė
Tapybos ir fotografijos santykis: Ferdinandas Ruščicas ir Janas Bulhakas / Związek malarstwa i fotografii: Ferdynand Ruszczyc i Jan Bułhak

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė
„Meno šventovės“ vaizdinys XX a. pradžios Vilniaus pastatuose / Model „Świątyni sztuki“ w budynkach Wilna początku XX wieku

Giedrė Jankevičiūtė
Meno ir amatų sąjūdžio aidai XX a. pradžios lietuvių dailininkų kūryboje bei veikloje / Echa ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosła w twórczość i działalności artystów litewskich początku XX wieku

Rasa Andriušytė-Žukienė
Jaunosios Lenkijos idėjų atspindžiai M. K. Čiurlionio tekstuose / Odzwierciedlenie myśli Młodej Polski w tekstach M.K. Čiurlionisa

Anna Baranowa
Gamtos muzika. Peizažo abstraktėjimo problema Wojciecho Weisso ir M.K. Čiurlionio kūryboje / Muzyka natury. Problem abstrahizacji pejzażu w twórczośći Wojciecha Weissa i M.K. Čiurlionisa

Andrzej Szczerski
Zakopanės stilius: lenkiškasis ar jogailiškasis? / Styl zakopiański – polski czy jagielloński?

Pavel Lavrinec
Rusų simbolistų rašytojų viešnagės Vilniuje / Wizyty rosyjskich pisarzy symbolistów w Wilnie

Rimantas Miknys
Tautos, visuomenės ir valstybės sampratos ypatumai Vilniaus intelektinėje aplinkoje XX a. pradžioje / Cechy koncepcji narodu, społeczeństwa i państwa w środowisku intelektualnym Wilna początku XX wieku