2022-12-29

Content T.9

Table of Contents

Giedrė Jankevičiūtė
Editor’s Foreword / Pratarmė (PDF)
https://doi.org/10.53631/MIS/2021.9.9

Vasilijus Safronovas
Monuments of Wilhelmine Germany in Memel / Klaipėda: A Contribution to the History of Contested Memory / Vilhelmo laikotarpio Vokietijos paminklai Memelyje / Klaipėdoje: įnašas į konkuruojančių atminčių istoriją (Summary)

Serena De Dominicis
Removed or Ignored: On the Traces of the Italian Colonial Artistic Legacy / Pašalintas ar nematomas: apie Italijos kolonijinio meno palikimo pėdsakus (Summary)

Laura Petrauskaitė
Jonas Rimša’s Paintings in Public and Private Art Collections: Exotica or an Inconvenient Heritage? / Jono Rimšos tapyba valstybinėse ir privačiose kolekcijose: egzotika ar nepatogus paveldas? (Summary)

Gražina Kristina Sviderskytė
The Heroisation Effect and the Ethico-Legal Considerations behind the Heritage of Lituanica / Lituanicos materialiojo paveldo teisiniai bei etiniai aspektai ir heroizavimo efektas (Summary)

Šarūnė Sederevičiūtė
Practical Issues in Critical Research of Historical Photography: The Case of Kaunas Ghetto Photographer Zvi Hirsh Kadushin / Istorinės fotografijos kritinio tyrimo praktiniai klausimai: Kauno geto fotografo Hiršo Kadušino atvejis (Summary)

Indrė Urbelytė
Soviet War Memorials: the Case of the Monument for Victory in Kaliningrad / Sovietiniai karo paminklai: Pergalės paminklo Kaliningrade atvejis (Summary)

Rūta Stanevičiūtė
What did Lithuanian Composers Receive the Stalin Prize for? The Year 1948 and Lithuanian Music / Už ką Lietuvos kompozitoriai gavo Stalino premiją? 1948-ieji metai ir Lietuvos muzika (Summary)

Katarina Lopatkina
Hidden Mexican Treasures. Works by Modern Mexican Artists in Soviet Collections / Paslėpti Meksikos lobiai. Meksikos modernizmo dailininkų kūriniai sovietinėse kolekcijose (Summary)

Annex
The Pavilion of the Soviet Baltic Republics at the 1941 All-Union Agricultural Exhibition in Moscow: Historical Fragments Based on the Conversation of Dmitry Vorobyev (Дмитрий Воробьёв) and Giedrė Jankevičiūtė (Summary)