2022-12-29

Content T.9

Table of Contents

Giedrė Jankevičiūtė

Editor’s Foreword

Vasilijus Safronovas

Monuments of Wilhelmine Germany in Memel / Klaipėda: A Contribution to the History of Contested Memory / Vilhelmo laikotarpio Vokietijos paminklai Memelyje / Klaipėdoje: įnašas į konkuruojančių atminčių istoriją (Santrauka)

Serena De Dominicis

Removed or Ignored: On the Traces of the Italian Colonial Artistic Legacy / Pašalintas ar nematomas: apie Italijos kolonijinio meno palikimo pėdsakus (Santrauka)

Laura Petrauskaitė

Jonas Rimša’s Paintings in Public and Private Art Collections: Exotica or an Inconvenient Heritage? / Jono Rimšos tapyba valstybinėse ir privačiose kolekcijose: egzotika ar nepatogus paveldas? (Santrauka)

Gražina Kristina Sviderskytė

The Heroisation Effect and the Ethico-Legal Considerations behind the Heritage of Lituanica / Lituanicos materialiojo paveldo teisiniai bei etiniai aspektai ir heroizavimo efektas (Santrauka)

Šarūnė Sederevičiūtė

Practical Issues in Critical Research of Historical Photography: The Case of Kaunas Ghetto Photographer Zvi Hirsh Kadushin / Istorinės fotografijos kritinio tyrimo praktiniai klausimai: Kauno geto fotografo Hiršo Kadušino atvejis (Santrauka)

Indrė Urbelytė

Soviet War Memorials: the Case of the Monument for Victory in Kaliningrad / Sovietiniai karo paminklai: Pergalės paminklo Kaliningrade atvejis (Santrauka)

Rūta Stanevičiūtė

What did Lithuanian Composers Receive the Stalin Prize for? The Year 1948 and Lithuanian Music / Už ką Lietuvos kompozitoriai gavo Stalino premiją? 1948-ieji metai ir Lietuvos muzika (Santrauka)

Katarina Lopatkina

Hidden Mexican Treasures. Works by Modern Mexican Artists in Soviet Collections / Paslėpti Meksikos lobiai. Meksikos modernizmo dailininkų kūriniai sovietinėse kolekcijose (Santrauka)

Annex

The Pavilion of the Soviet Baltic Republics at the 1941 All-Union Agricultural Exhibition in Moscow: Historical Fragments Based on the Conversation of Dmitry Vorobyev and Giedrė Jankevičiūtė