2023-01-28

Content T.11

Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (I) / Object and Décor: Heritage, Processes, Contexts (I)

Turinys / Table of Contents

Pratarmė / Preface

Giedrė Jankevičiūtė

Spalvos samprata ir reikšmė Vlado Drėmos meninėje kūryboje / Concept and significance of colour in the artistic work of Vladas Drėma

Giedrė Mickūnaitė

Bizantinė dailė pagonių rezidencijose: Krėvos ir Medininkų pilių bokštų sienų tapyba / Byzantine art in pagan residencies: wall paintings in the towers of Kreva and Medininkai castles

Jolita Liškevičienė

Radvilų giminės manifestacija Vilniaus Šv. Jurgio kankinio bažnyčios dekore / Manifestation of the House of Radziwill in the Décor of Vilnius Church of St George the Martyr

Alantė Valtaitė-Gagač

Lietuvos ir Latvijos XVI–XVIII a. bronzinių sietynų dekoro motyvai: tipologija, paplitimas, simbolika / The motifs of décor in bronze chandeliers in Lithuania and Latvia from the 16th to 18th century: typology, prevalence, symbolism

Karolina Bukovskytė

Vilniaus Acheiropitos sidabro rėmas: dekoras ar komentaras? / The silver frame of the Acheiropoieton of Vilnius: a décor or a commentary?

Dalia Vasiliūnienė

Tarp tradicijos ir pokyčių: klasicistiniai liturginiai indai Lietuvoje / Between tradition and change: Classicist liturgical vessels in Lithuania

Jurgita Kristina Pačkauskienė

Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinių XIX a. I p. antkapiniai paminklai: tipai ir dekoras / Tombstones from the first half of the 19th Century in Vilnius St. Euphrosyne Orthodox Cemetery: Types and Décor