2022-12-29

Content T.10

Turinys / Table of Contents

Asta Giniūnienė
Švč. Mergelės Marijos atvaizdai atgailos kanauninkų Videniškių bažnyčioje / The Images of the Blessed Virgin Mary in the Canons Penitentiary Church in Videniškiai (Summary)

Gabija Surdokaitė-Vitienė
Skausmingosios Švč. Mergelės Marijos siužetai Lietuvos liaudies dailėje: pirmavaizdžio problema ir populiarumas / The Sorrowful Virgin Mary in Lithuanian Folk Art: the Question of Prototype and Popularity (Summary)

Milda Adamonytė
Sakralinės architektūros modernėjimas Lietuvoje 1918–1940 m.: architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio bažnyčios / Modernisation of Ecclesiastical Architecture in Lithuania in 1918–1940: the Churches of Architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (Summary)

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Apie Marijampolės valstybinę amatų mokyklą / The State Craft School in Marijampolė (Summary)

Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Prie liaudies meno tyrimo ištakų: ankstyvoji Pauliaus Galaunės tautodailės puoselėjimo veikla / The Origins of Folk Art Research: Paulius Galaunė’s Early Upheld Activities of Folk Art (Summary)

Jolita Mulevičiūtė
Lietuvos muziejai ir Rusijos imperijos muziejininkystės strategijos / Lithuanian Museums and the Russian Imperial Museum Strategies (Summary)

Olga Mastianica
„Už Tėvynę ir Carą“: 1812 m. karo 100-mečio šventimas kaip jaunimo imperinio lojalumo konstravimo įrankis / ‘For the Fatherland and the Tsar’: Celebrating the 100th Anniversary of the War of 1812 as a Tool for Building Imperial Loyalty of the Youth (Summary)

Giedrė Jankevičiūtė
Amžininkų dailė nacionaliniuose rinkiniuose: Vilniaus dailės integravimas į Lietuvos meninį paveldą 1939–1944 m. / Contemporary Art in National Collections: Integration of Vilnius Art into the Lithuanian Artistic Heritage in 1939–1944 (Summary)

Renata Šukaitytė
Karo Ukrainoje įrodymai Šarūno Barto filme „Šerkšnas“ (2017) / Evidence of the War in Ukraine in Šarūnas Bartas’ Film ‘Frost’ (2017) (Summary)