2022-12-29

Content T.6

Titulinis puslapis / Content page

Pratarmė / Introduction

Giedrė Mickūnaitė

Tikrumo link: Trakų Dievo motinos paveikslo pri(si)taikymas Naujiesiems laikams / Towards Authenticity: The Early Modern Adjustments of the Image of the Trakai Mother of God (Summary)

Jolita Liškevičienė

Cenzūra ugnimi: Lietuvos Brastos Radvilų Biblijos antraštinio lapo ikonografija / Censorship by Fire: The Brest Bible of the Radziwiłłs (Summary)

Aistė Paliušytė

Direktyvos dailininkams XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje / Directives for Artists in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th Century (Summary)

Indrė Šurkutė

Šv. Viktoro altorius: Bažnyčios mokymo vizualizacija ir jos suvokimo aspektai / The Altar of St Victor: Visualisation of the Church Doctrine and Aspects of its Perception (Summary)

Laima Laučkaitė

Vaizdo kontrolė Pirmojo pasaulinio karo Vilniaus periodikoje: „Zeitung der 10. Armee“ / Control of the Image in Vilnius’ Print media during World War I: Zeitung der 10. Armee (Summary)

Natalija Arlauskaitė

Pamatyti bylų ūkį: Kęstučio Grigaliūno projektas „Apie meilę“ / Looking at the Scriptural Economy of the Atrocity Archive: About Love by Kęstutis Grigaliūnas (Summary)

Linara Dovydaitytė

„Muziejus“: nuo vaizdų priežiūros prie vaizduotės išlaisvinimo / Museum: From Image Control to Liberation of Imagination (Summary)

Rūta Šermukšnytė

Vaizdas kaip ugdymo priemonė: lietuviškos istorijos didaktikos pavyzdys / Image as Teaching Aide: The Example of Lithuanian History Didactics (Summary)

Giedrė Jankevičiūtė

Istorijos prieglobstyje: apie retrospektyvizmą Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos dailėje / Under the Shield of History: On Retrospectivism in Lithuanian Art during World War II (Summary)

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Stilizacija: plastinė vaizdo savikontrolė / Stylization: Plastic Self­control of the Image (Summary)

Milda Žvirblytė

Lietuviškas nonkonformizmas „realizmo be krantų“ epochoje: Vinco Kisarausko kūryba / Lithuanian Nonconformism in the Era of “Realism without Borders”: The Oeuvre of Vincas Kisarauskas (Summary)

Julija Fomina

Kuratorystė kaip vaizdų tvarkos praktika: Alfonso Andriuškevičiaus parodos „Mitas dabarties tapyboje“ (1988) ir „Dienos ir nakties tapyba“ (1990) / Curatorial Practice as the Order of Images: The Myth in Painting Today (1988) and Day and Night Painting (1990) by Alfonsas Andriuškevičius (Summary)

Erika Grigoravičienė

Vaizdas ir žodis šiuolaikinėje dailėje / Image and Word in Contemporary Art (Summary)