2023-09-29

Content T.13

Vida Bakutytė

Stygininkės pionierės Vilniuje: nuo solisčių iki orkestro (XIX a. antra pusė) / Pioneer Female String Players in Vilnius: From Soloists to the Orchestra (2nd Half of the 19th Century) (Summary)

Alicja Dacevič

Bazilijonų muzikos kapelos veikla XVIII a. Vilniaus erdvėje / Basilian Music Chapel Active in Vilnius Area in the Eighteenth Century (Summary)

Viktorija Bruneizerytė-Gaidamavičienė

Masinės miesto kultūros (at)vaizdai periodinėje tarpukario spaudoje / Images of Urban Mass Culture in the Interwar Periodical Press (Summary)

Laima Budzinauskienė, Giedrė Muralytė

Henry Purcellio ir Benjamino Britteno dainų paralelės / Parallels Between the Songs by Henry Purcell and Benjamin Britten (Summary)

Šarūnė Trinkūnaitė

„Rusų klausimas“ Valstybės teatre. „Naujosios Romuvos“ tautinės / autonominės kultūros idėja / „Russian Problem“ in the Lithuanian State Theatre in Early 1930s (Summary)

Rasa Vasinauskaitė

Režisieriai kritikai: Algirdas Jakševičius ir Juozas Miltinis / Directors Algirdas Jakševičius and Juozas Miltinis in the Field of Criticism (Summary)

Vaidas Jauniškis

Lietuvos scenos menų lauko kaita: priežastys ir prielaidos / Changes in the Lithuanian Performing Arts Field: Causes and Assumptions (Summary)

Jūratė Landsbergytė-Becher

Baroko sampratos skleidimasis dabartinėje lietuvių kultūroje / Interpretations of Baroque in Current Lithuanian Culture (Summary)