2023-05-12

Content T.12

MENO ISTORIJOS STUDIJOS, t. 12: Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (II)

ART HISTORY STUDIES, vol. 12: Object and Décor: Heritage, Processes, Contexts (II)

Turinys / Table of Contents

Pratarmė / Preface (PDF)
https://doi.org/10.53631/MIS/2022.12.0

RETROSPEKCIJA IR MODERNUMAS XIX A. VID. – XX A. VID. TIKĖJIMO ERDVĖJE / RETROSPECTION AND MODERNITY IN DEVOTIONAL AND ECCLESIASTICAL ART IN 1850–1950

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
XIX a. vid. – XX a. pr. religinių paveikslėlių puošybos iškalba / Eloquence of the Décor of Holy Cards from 1840–1914 (Summary)

Regimanta Stankevičienė
Epochos permainų atspindžiai Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios XX a. pr. dekore / Reflections of the Changes Typical of the Era in the Early 20th-Century Décor of Krekenava Church of the Blessed Virgin Mary (Summary)

Gabija Surdokaitė-Vitienė
Art deco bruožai liturginių rūbų dekore: raiškos specifika / Art Deco Characteristics in the Décor of Liturgical Vestments: Peculiarities of Expression (Summary)

XX A. LIETUVIŠKASIS DEKORAS NAMIE IR SVETUR / LITHUANIAN DÉCOR OF THE 20TH CENTURY: AT HOME AND ABROAD

Margarita Matulytė
Tautinės simbolikos tranzitas tarpukario Lietuvoje: iš kaimo į miestą, iš miesto į kaimą / Transit of National Symbols in Interwar-Period Lithuania: from the Country to the City and from the City to the Country (Summary)

Lijana Šatavičiūtė
Ornamentas kaip tautinio tapatumo žymuo? XX a. tarpukario interjerų ir dizaino raiška puošybos požiūriu / Ornament as a Marker of National Identity? Decorations in Design and Interiors During the Interwar Period (Summary)

Aistė Dičkalnytė
Tautinio stiliaus dekoras XX a. tarpukario baldų dizaine / National-Style Décor of the Furniture Design of the Interwar Period (Summary)

Laura Petrauskaitė
Bažnyčių dekoro kontekstai ir lietuvių menininkų kūryba JAV / Ecclesiastical Art Contexts and the Works of the Lithuanian Artists in the USA (Summary)