2022-12-29

Content T.8

Contents

Introduction

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Artists’ Colonies as a Response to the Experience of Modernity. The Case of Zakopane / Dailininkų kolonijos kaip atsakas į modernybės patirtį: Zakopanės atvejis (Santrauka)

Zsófia Turóczy

Does Utopia Attract Utopia? Freemasons in Hungarian Artists’ Colonies / Ar utopija traukia utopiją? Masonai Vengrijos menininkų kolonijose (Santrauka)

Vera Faber

Utopian Vision of the Future by Referring to the Past – the Female Artisan Cooperatives of ‘Folk Futurists’ / Utopinės ateities vizijos, paremtos praeitimi – „folk-futuristų“ amatininkių kooperatyvai (Santrauka)

Marina Dmitrieva

The Return to the Origins. Rural Inspirations in Artists’ Colonies in Hungary and Russia / Grįžimas prie šaknų. Kaimo įtakos Vengrijos ir Rusijos dailininkų kolonijose (Santrauka)

Giedrė Jankevičiūtė

The Myth of Samogitia in Lithuanian Visual Art of the 20th Century / Žemaitijos mitas 20 a. Lietuvos vizualiajame mene (Santrauka)

Laima Laučkaitė

The House of Creativity in Palanga: A Structured Utopia / Palangos dailininkų kūrybos namai: struktūruota utopija (Santrauka)

Elona Lubytė

Artists’ Community in Soviet Lithuania: Case Study of the Vilnius Jeruzalė Garden / Dailininkų bendruomenė Lietuvoje: Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodo atvejis (Santrauka)

Marija Drėmaitė

Artists’ Dwellings in Soviet Lithuania as an Architectural Expression of Privileged Creative Classes / Menininkų būstai sovietinėje Lietuvoje kaip kūrybinio elito architektūrinė privilegija (Santrauka)

Vilius Ivanauskas

Making Sense of Post-Stalinism: The Lithuanian Writers’ Community / Lietuvos sovietinių rašytojų bendruomenė ir postalinizmo reikšmė (Santrauka)