2022-12-29

Content T.7

Titulinis puslapis / Content page

Pratarmė

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Vaizduotės ir pojūčių klausimas: apie religinio meno suvokimą / The Issue of Imagination and Senses: Problematics of Perception of Religious Art (Summary)

Jolita Liškevičienė

Akių vaistai, arba Mikalojaus Kristupo Chaleckio „Alegorijos“ / Eye Remedy, or Allegories by Nicolaus Christophorus Chaletzki (Summary)

Inga Vidugirytė

Literatūrinio peizažo vizualumas / Visual Aspects of Literary Landscape (Summary)

Laima Laučkaitė

Spalvoti Arnoldo Zweigo Vilniaus karoliai / The Colourful Necklace of Vilnius by Arnold Zweig (Summary)

Edita Povilaitytė-Leliugienė

Fotografija paveldo istorijoje: Vilniaus Aukštutinės pilis / Photography in the History of Heritage: Vilnius Upper Castle (Summary)

Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

Parodos pėdsakais: tekstai apie 1934–1935 m. lietuvių ir estų tradicinių amatų parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose / Tracing an Exhibition: Texts on Lithuanian and Estonian Traditional Handicraft Exhibitions in the USA, 1934–35 (Summary)

Laura Petrauskaitė

Mato Menčinsko skulptūros ir jų interpretacijų kaita / Sculptures by Matas Menčinskas and Their Changing Interpretations (Summary)

Margarita Matulytė

„Atlydžio“ žurnalistika ir Adaukto Marcinkevičiaus fotografijos estetika / Journalism of the Khrushchev’s Thaw and Aesthetics in Adauktas Marcinkevičius’ Photography (Summary)

Erika Grigoravičienė

Vaizdas, žodis ir vaizdinys šiuolaikiniame mene / Image, Picture and Word in Contemporary Art (Summary)

Irina Melnikova

Dailė kine: (ne)kalbantys portretai / Painting in Cinema: (Not) Talking Portraits (Summary)